Begrijpend Lezen en Luisteren

Een goede luisteraar of lezer denkt na over de tekst!
Een goede luister- of leesles, zou daar dus op gericht moeten zijn.

Om de inhoud van een tekst echt te begrijpen, komt er meer kijken dan alleen het toepassen van strategieën. Samen gaan we in op alle elementen die invloed hebben op tekstbegrip. Denk daarbij aan technisch leesniveau, woordenschat, voorkennis en interesse. Je leert te analyseren waar een kind moeite mee heeft en daarop te anticiperen in de begeleiding.

Hardopdenkend voorlezen, het inzetten van denkvragen (hogere denkvaardigheden of HOTS) voor, tijdens en na het luisteren/lezen en praten over teksten helpt kinderen écht te begrijpen wat ze horen of lezen. Ook mindmaps kunnen helpen bij het leggen van verbanden in teksten.

Uiteraard vergeet ik de leesstrategieën niet. Ik leer het team deze effectief te modelen en coach hen ook in de groep daarbij.

Ook hier geldt: de leerkracht maakt het verschil!

begrijpen-wat-je-leest