De taalcirkel: integratie van alle taaldomeinen

Taal wordt in veel methodes nog gezien als een verzameling van allerlei losse domeinen. Kinderen leren spellen tijden de spellingles, oefenen het leesbegrip op een willekeurige tekst en gaan daarna een gesprek aan over weer een ander onderwerp tijdens de mondelinge taalles. De samenhang tussen de taaldomeinen is niet altijd even sterk zichtbaar.

Ik kan je helpen om meer samenhang te brengen in de verschillende taaldomeinen, met de eigen (taal)methode als onderlegger.

Door middel van een stappenplan verbinden we alle taaldomeinen in één grote, betekenisvolle, talige opdracht.

  1. Betekenisvolle tekst aanbieden (begrijpend lezen, woordenschat, voorkennis)
  2. Denkgesprek voeren over de tekst (verdieping kennis, spreken/luisteren)
  3. Schrijfopdracht naar aanleiding van het denkgesprek (schrijven)
  4. Inhoudelijke feedback op elkaars schrijfwerk (spreken/luisteren, taalbeschouwing)
  5. Herschrijven, zinsbouw en spelling verbeteren (schrijven, spelling)
  6. Publicatie of presentatie van de schrijfopdracht.

Afhankelijk van de kennis van het team en de gebruikte methode, is dit een traject van twee of meer schooljaren. Het succes van deze implementatie is afhankelijk van de leerkrachtvaardigheden. Ik wissel daarom kennisbijeenkomsten af met coaching in de klas.

20190214_09200720190214_08572120190214_085706