De taalcirkel: integratie van alle taaldomeinen

Taal wordt in veel methodes nog gezien als een verzameling van allerlei losse domeinen. Kinderen leren spellen tijden de spellingles, oefenen het leesbegrip op een willekeurige tekst en gaan daarna in gesprek over weer een ander onderwerp tijdens de mondelinge taalles. De samenhang tussen de taaldomeinen is niet altijd even sterk zichtbaar.

Ik kan je helpen om meer samenhang te brengen in de verschillende taaldomeinen, met de eigen taal-, lees- en WO-methodes als onderlegger.

Door middel van een cyclus verbinden we alle domeinen in één grote, betekenisvolle, talige opdracht.

  1. Betekenisvolle, rijke teksten aanbieden (begrijpend lezen, woordenschat, kennis van de wereld)
  2. Denkgesprek voeren over de tekst (verdieping kennis, hogere orde denkvaardigheden, spreken/luisteren)
  3. Schrijfopdracht naar aanleiding van het denkgesprek (schrijven)
  4. Inhoudelijke feedback op elkaars schrijfwerk (spreken/luisteren, taalbeschouwing)
  5. Herschrijven, zinsbouw en spelling verbeteren (schrijven, spelling)
  6. Publicatie of presentatie van de schrijfopdracht (presenteren)

Afhankelijk van de kennis en vaardigheden van het team en de gebruikte methodes, is dit een traject van twee of meer schooljaren. Het succes van deze implementatie valt of staat bij de betrokkenheid en veranderkracht van de leerkrachtvaardigheden. Ik wissel daarom kennisbijeenkomsten af met coaching in de klas.20190214_092007

20190214_08572120190214_085706