Spelling

Correct spellen leren de meesten niet op gevoel. Er zijn zoveel regels en uitzonderingen!

Spellingonderwijs vanuit de huidige methodes, met minimale instructie en veel zelfstandig oefenen, geeft niet altijd de gewenste resultaten.  De oefeningen in de werkboeken zijn vaak makkelijk inzetbaar, maar weinig effectief.

Met enkele basale aanpassingen worden spellinglessen een stuk effectiever. Denk hierbij aan:

  • een doorgaande lijn in spellingregels van groep 2 t/m 8
  • directe instructie (modeling)
  • auditieve start (luisteren, onderscheiden, herkennen, opschrijven)
  • veel oefendictees

Bij mijn aanpak ga ik uit van de spellingmethode die in de groep wordt gebruikt. De aanpassingen in de les zijn makkelijk toepasbaar en leiden binnen een jaar al tot betere toetsresultaten.