Visie op taalonderwijs en taalbeleidsplan

In een taalbeleidsplan worden de doelen en plannen voor het taalonderwijs vastgelegd. Door samen met het team te praten over de inhoud hiervan, krijgt de visie op taalonderwijs meer vorm. Deze visie is de basis van waaruit u methodekeuzes kunt maken.

Als taalspecialist kan ik u ondersteunen bij de ontwikkeling hiervan:

  • inzicht geven in de laatste ontwikkelingen en trends in taalonderwijs
  • links leggen tussen de verschillende taal- en leesgebieden
  • een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 voor alle taal- en leesgebieden
  • prioriteiten bepalen voor uw school
  • ontwikkelpunten binnen de school vaststellen
  • een plan voor handelingsgericht werken opzetten
  • coaching van de taalspecialist