Woordenschat

Hoe groter je woordenschat, hoe meer succes op school. In alle vakgebieden!

Naast het impliciet verkrijgen van nieuwe woordkennis (lezen!), zijn taalzwakke leerlingen ook erg gebaat bij expliciet woordenschatonderwijs: het bewust aanleren van nieuwe woorden.

De manier waarop je dit als leerkracht aanpakt, is een vaardigheid die ik door middel van teamscholing en coaching in de klas overbreng. Hierbij ga ik uit van de methodiek van Met Woorden in de Weer, van Verhallen en Van der Nulft. Uiteraard sluit ik daarbij aan bij de methodes die in de school worden gebruikt.